Loading...

Ortotech
Ortotech
Injekcia Chondrogrid

Chondrogrid - Hydrolizovaný kolagén

Profil zdravotníckej pomôcky:

Chondrogrid je lokálne pôsobiaca zdravotnícka pomôcka s obsahom lyofilizovaného hydrolyzátu bovinného kolagénu - zmesi peptidov s nízkou molekulárnou hmotnosťou. Je určený na liečbu kĺbových ochorení, predosvšetkým osteoartrózy. Prípravok obsahuje 4 mg lyofilizovaných peptidov s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 3 kilodaltony ( KDa). Aplikuje sa po zmiešaní so sterilnou vodou intraartikulárne. 

  

Charakteristika: 

Vlákna kolagénu sú hlavnou zložkou kĺbovej chrupky a ďalších intraartikulárnych štruktúr kĺbu, napr. synoviálnej membrány. Intraartikulárne aplikovaný hydrolyzát kolagénu sa dostáva do kontaktu s chrupkou a ďalšími intraartikulárnymi štruktúrami a prispieva k posilneniu a regenerácii extracelulárnej matrix, resp. syntéze nového kolagénu. Tento prospešný proces prispieva k odstráneniu symptómov osteoartrózy ako je bolesť a porucha funkcie kĺbu. Prípravok CHondroGrid sa vyrába z purifikovaného bovinného kolagénu farmaceutickej kvality (pharma grade). Proces extrakcie z tohto kolagénu je certifikovaný ako bezpečný, Európskym úradom pre kvalitu liekov (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, EDQM). Pri výrobe sú dodržiavané všetky potrebné bezpečnostné pravidlá. Produkt je sterilizovaný beta žiarením v dávke 25 kilogram (kGy). Identické zloženie produktu pred i po sterilizácii je overované kvapalinovou chromatografiou (HPLC). Všetky postupy pri výrobe prípravku sú validované vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Hydrolyzovaný kolagén obsiahnutý v prípravku je úplne netoxický voči bunkám spojivového tkaniva. Štúdie in vitro ukázali, že naopak kolagén zlepšuje parametre vitality buniek.1-4 Bolo overené, že nepôsobí imunogenne.Predklinické a klinické štúdie publikované v recenzovaných medzinárodných odborných časopisoch2,3,6-8 ukázali, že účinnosť injekčného kolagénu u kĺbových degeneratívnych procesoch je overená, a to vrátane randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdií, do ktorých boli zaradení pacienti s osteoartrózou kolena.9,10 Štúdia publikovaná v roku 201911 ukázala, že aplikácia prípravku CHondroGrid u pacientov s osteoartrózou kolena významne zlepšovala všetky hodnotené parametre: znižovala bolestivosť, hodnotenou vizuálnou analógovou škálou bolesti (VAS), a zlepšovala hodnoty algofunkčných indexov (Lequesnovho indexu a indexu WOMAC, vrátane všetkých jeho komponentov); dochádzalo teda aj k zlepšeniu funkcie postihnutého kĺbu. Za hlavný mechanizmus pôsobenia prípravku sa považuje jeho vplyv na chondrocyty, ktoré CHondroGrid stimuluje k vyššej produkcii kolagénu I.typu (ako ukázala laboratórna časť uvedenej štúdie) .11

Účinky:  

Chondrogrid účinkuje priamo na postihnutých miestach prostredníctvom pôsobenia aminokyselín špecifických pre kolagén, ktoré podporujú štrukturálnu a funkčnú obnovu intraartikulárnych štruktúr. Výsledkom tohto pôsobenia je zníženie bolestivosti a zlepšenie pohyblivosti postihnutého kľbu. Chondrogrid preto svojím pôsobením pomáha pacientom znížiť spotrebu analgetík a nesteroidových antireumatík.

Kontraindikácie, nežiaduce účinky:

Aplikácia prípravku je kontraindikovaná u pacientov s precitlivenosťou na kolagén, ďalej u pacientov s periartikulárnou infekciou, hemartrózou, erytémom a/alebo psoriatickými eflorescenciami v predpokladanej oblasti aplikácie. Aplikácia môže niekedy spôsobiť prechodnú povrchovú kožnú reakciu po vpichu ihlou.

Dávkovanie a spôsob aplikácie:

Intraartikulárna aplikácia: aplikujú sa 3 injekcie, z toho prvé dve s odstupom 15 dní, tretia s odstupom 30 dní po druhej aplikácii.

Cenu injekcie Chondrogrid nájdete v Cenníku.


Fotogaléria

NAŠE SLUŽBY
Procedúry nehradené ZP
Cenník služieb
Injekcia Chondrogrid
Magnetická rezonancia
Kombinovaná strojová masáž
Lokálna kryoterapia
Oxygenoterapia
Infúzna terapia vitamín C (Injektopas)
Biostimulačné svetlo
Liečba teplom
Bioptron
Bankovanie
Individuálne cvičenie

Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru