Loading...

Ortotech
Ortotech

ORTOTECH

Protézy

Protézy dolných končatín

Charakteristika: Protézy DK môžu byť klasické exoskeletárne, vyrábajú sa z materiálov: koža, drevo, laminát, alebo modulárne endoskeletárne s použitím plastických hmôt, živíc, silikónu, karbonových vlákien, tubulárneho skeletu, viacosých kĎbov a dynamického chodidla. Ide o funkčnú aj kozmetickú náhradu dolných končatín.


Pacient má nárok na:

Opravy protézy 1x za rok a úpravy protézy 2x za rok.

 • Protéza DK - privykacia I10041
  Charakteristika:
  Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.
 • Protéza DK – prvé definitívne vyhotovenie I10042
  Charakteristika:
  Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.
 • Protéza DK – štandardná endoskeletárna opakované deifnitívne vyhotovenie I10043


Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Sú to moderné, ľahké a kozmeticky dobre vyzerajúce, elegantné protézy vyznačujúce sa bezpečnou chôdzou, držiace na kýpti za pomoci podtlaku, plnokontaktného lôžka s prípadným použitím závesného aparátu s individuálne vyhotovenou objímkou s použitím modulárnych dielcov.

 • Protéza DK endoskeletárna predkolenná so stehennou objímkou
 • Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná modulárna
 • Protéza endoskeletárna na exartikuláciu v bedrovom kĺbe vzor. Canada
 • Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná s kozmetikou
 • Protéza DK endoskeletárna protézový prístroj

 

 

Protézy horných končatín

Charakteristika: Na výrobu protéz HK používame klasické materiály: koža, drevo, kov, laminát, alebo novšie materiály: živice, tubulárne dielce. U protéz je možné vymeniť dlaň za pracovné násadce. Vo všeobecnosti delíme protézy na:

 • kozmetické (laminátové, kožené, modulárne)
 • ťahové (laminátové, kožené, modulárne)
 • myoelektrické (s vonkajším zdrojom energie)


Pacient má nárok na:
Opravy protézy 1x za rok a úpravy protézy 2x za rok.

 • Protéza HK – privykacia I10049
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.
 • Protéza HK – prvé definitívne vyhotovenie I10050
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.
 • Protéza HK – štandardná endoskeletárna opakované definitívne vyhotovenie
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Ľahká stavebnicová protéza s možnosťou výmeny jednotlivých dielcov s dobrým kozmetickým vzhľadom.
 • Protéza HK – štandardná exoskeletárna opakované deinitívne vyhotovenie
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/3 roky. Použité sú klasické materiály, s možnosťou výmeny dlane za pracovné násadce.
 • Protéza HK – špeciálna I10053
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára.
 • Protéza HK pre poistencov do 18 rokov opakované deinitívne vyhotovenie I10054
  Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/rok.
 • Protéza HK s vonkajším zdrojom energie I10055
  Charakteristika: : Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára. Do tejto skupiny zaraďujeme myoelektrické protézy.

 Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru