OZNAM: Pripravujeme pre Vás novú webovú stránku, ktorá bude spustená v júli 2015.
Rezervačný systém bude spustený súčasne s novou webovou stránkou. Rezerváciu je možné vykonať telefonicky na tel. číslo: +421 (0) 48 / 472 97 11.
Ďakujeme za pochopenie.

.: Ponuka produktov :.

1. Ortopedická obuv - ortopedické topánky a vložky

1.1 Ortopedická obuv - Topánky

- Ortopedická obuv celoročná pre pacientov do 18 rokov
- Ortopedická obuv zimná pre pacientov do 18 rokov
- Ortopedická obuv letná pre pacientov do 18 rokov

Pacient hradí 16,6 €, úhrada poisťovňou 2x/rok, Kód: I10001.
Indikácia: Obuv je určená pre deti s trojkombináciou postihnutí: PEC, pedes planovalgi, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, DMO, osové výchylky kolien a členkov mierneho, stredného a ťažkého stupňa, vybočenie prstov, vybočenie priehlavkových kostí.

- Ortopedická obuv celá
- Ortopedická obuv polovičná

Pacient hradí 23,24 €, úhrada poisťovňou 1x/rok, Kód: I10001.
Indikácia: Obuv je určená pre dospelých s trojkombináciou postihnutí: pedes plani et transversoplani, Godunov III, halluces valgi, digiti mallei, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 2 cm, clavus, defekty chodidla (hlavne u diabetikov), amputácie článkov prstov.

1.2 Ortopedické vložky - Ortopedické vložky pre pacientov nad 18 rokov
- Ortopedické vložky pre pacientov do 18 rokov

Pacient hradí 3,32 €, úhrada poisťovňou u pacientov do 18 rokov 2x/rok, Kód: I10008. Nad 18 rokov 1x/rok, Kód: I10007
Charakteristika: Ortopedické vložky sú vyrobené z hygienicky ľahko udržiavateľného materiálu (korkfant, colorfoan, plast, styropor). Podopierajú pozdĺžnu klenbu, po pridaní metatarzálnej peloty aj priečnu klenbu nohy, odľahčujú, tlmia nárazy, vyrovnávajú skráteniny DK, korigujú valgozitu event. varozitu nohy. Je potrebná aplikácia s postupným návykom. Vyrábajú sa veľkosti 14-30.
Indikácia: pedes plani et transversoplani, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 1,5 cm, pedes planovalgi.

.: Výroba idividuálnych ortopedických vložiek pomocou skenovania :.

výroba idividuálnych ortopedických vložiek pomocou skenovania - merné podklady odoberané za pomoci skenera
- vyhodnotené počítačovou metódou
- vložky sú vyrobené špeciálnym frézovacím strojom
- základným predpokladom pre konštrukciu vložky pedcad je detailná diagnóza. Merné údaje sa získajú zo statického odtlačku nohy analogicky alebo digitálne automatizovaným 2D - meracím systémom SCANPED

2. Ortézy krčnej chrbtice - bandážneho typu a nebandážneho typu

2.1 Ortézy krčnej chrbtice - bandážneho typu

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10011.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10013.
Charakteristika: Môžu byť vyrobené z materiálov (molitan, polyetylén, plast, plastazot) podľa požadovanej funkcie. Ich úlohou je odľahčenie a fixácia krčnej chrbtice. Prepúšťajú RTG žiarenie.

- Molitanový golier - vzor Schantzov golier
Indikácia: tortikolis, doliečovanie poúrazových stavov, distorzie stavcov, oslabenie oporyschopnosti C chrbtice, degeneratívne ochorenia stavcov a medzistavcových platničiek, CC a CB syndróm.

2.2 Ortézy krčnej chrbtice - nebandážneho typu

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10014.

- Golier Philadephia
Indikácia: fraktúry, MTS, distorsie, spondyloartrózy.

- Fixačná krčná ortéza s hrudnou oporou
Indikácia: odľahčenie a stabilita stavcov nad Th6, pooperačné a poúrazové stavy nad Th6, dlhodobá fixácia a stabilizácia v oblasti C chrbtice.

- Plastový golier
Indikácia: fraktúry v oblasti C chrbtice, MTS, distorsie, tortokolis.

3. Ortézy trupu - bandážneho typu a nebandážneho typu

3.1 Ortézy trupu - bandážneho typu - liečebné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10011.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10013.
Charakteristika: Ortézy trupu bandážneho typu sú vyrobené z mäkkých textílií (gumotextil, molitex, plátno, neoprén, koža), môžu byť s výstužou, alebo bez nej.

- Brušný pás
Indikácia: insuficiencia brušných svalov diastaza mm. recti abdominis, hernie aj v pooperačných jazvách, oslabenie brušnej steny po operačnom zákroku, venter pendulum, stavy po plastických operáciách, gravidita.

- Stomický pás
Indikácia: stav po kolostómii.

- Hrudný pás
Indikácia: contusio thoracis, fraktúra costae, obmedzenie dýchania, thorakotomia.

- Prietržový pás (1 alebo 2 stranný)
Indikácia: inguinálna hernia.

- Neoprénový a molitexový lumbálny pás
Indikácia: chronické lumbago, svalová insuficiencia, instabilita viacerých pohybových segmentov v L chrbtici, degeneratívne ochorenia stavcov a medzistavcových spojení, poruchy asimilácie L-S prechodu spondylolýzy, spondylolisthezy, kompresívne fraktúry stavcov v L oblasti, osteoporóza, v pooperačnom období riešenia poškodených medzistavcových platničiek, choroby obličiek, poranenia chrbtových svalov, kontraktúry, afekcie SI kĺbov.

- Wiliamsov korzet (Kód I10013) bez barličiek alebo s barličkami
Indikácia: podporný korzet pri osteoporóze, kyfóze.

- Upomínacia bandáž jednoduchá
Indikácia: chybné držanie tela.

- Upomínacia bandáž zložitá
Indikácia: chybné držanie tela.

- Hrudná pelota
Indikácia: pectus carinatum.

- Stella dorsi
Indikácia: zlomeniny kľúčnej kosti.

- Kallabisova bandáž (Kód I10011)
Indikácia: u detí do 2 rokov s dg. Scoliosis cong. (klinovitý stavec)

3.2 Ortézy trupu - nebandážneho typu - liečebné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10012.Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné: 1x/rok, Kód: I10014.

- Viedenský korzet
Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole s torziou stavcov.

- CTM ortéza
Indikácia: skoliozy s vrcholom zakrivenia od Th5 dole, kyphoskoliózy M. Scheuermann.

- Podporný (stabilizačný korzet)
Indikácia: fraktúry stavcov, spondylitída, osteoporóza, MTS.

- Milwaukee korzet
Indikácia: skoliozy v C oblasti, hornej a strednej Th oblasti.

- Boston korzet - NT a Boston korzet - VT
Indikácia: skoliozy ľahšieho stupňa v L oblasti, spondylolýza, spondylolisthéza v L oblasti, fraktúry od Th po L oblasť, osteoporóza.

- Nočný korzet
Indikácia: redresibilné jednoduché skoliozy bez rotácie v L oblasti.

- Korzet podľa Jewetta - trojbodový
Charakteristika: hyperextenzná ortéza, odľahčuje driekové stavce a fixuje chrbticu proti ventrálnej flexii.
Indikácia: kyfóza v L oblasti, kompresívne fraktúry v L oblasti.

4. Ortézy dolných končatín - bandážneho typu a nebandážneho typu - fixačné, redresné, na chodenie

4.1 Ortézy dolných končatín - bandážneho typu - liečebné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10021.Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10023.

Charakteristika: Ortézy DK bandážneho typu sa vyrábajú z mäkkých materiálov (gumotextil, molitex, plátno, neoprén, koža), môžu byť s výstužou alebo bez nej.

- Abduktor palca - Poštolkov ťah
Indikácia: hallux valgus, stavy po operácii.

- Peroneálna páska
Indikácia: laesio n. fibularis, padavá noha.

- Intra (extra) rotačná ortéza
Indikácia: chôdza špičkami dovnútra (dovon) u detí (DMO).

- Členková ortéza
Indikácia: prevencia úrazov, poúrazové stavy kostí a mäkkých častí ľahšieho stupňa v členkovom kĺbe (distorzia, instabilita, stavy po ruptúre väzov), doliečovanie fraktúr, stavy po operáciách, pozápalové stavy, Sudeck syndróm, osteoartróza, tenosynovitída.

- Pavlíkove remence
Indikácia: LCC, subluxácie bedrového kĺbu.

- Abdukčná perinka
Indikácia: LCC, subluxácie bedrového kĺbu.

- Schneiderova bandáž
Charakteristika: odľahčenie DK v bedrovom kĺbe.
Indikácia: M. Perthes.

- Infrapatellárna páska
Indikácia: chondromalatio patelly, enthesopatie, luxácia patelly, doliečovanie M. Osgood-Schlatter, po operačných zákrokoch v oblasti patelly, femoropatell. artróza.

- Ortéza bedrového kĺbu
Indikácia: coxartróza (II, III), doliečovanie pooperačných stavov v oblasti coxy a proximálnej časti femoru, po operáciách na mäkkých častiach v tejto oblasti.

- Fixačná kolenná ortéza
Indikácia: po úrazové a po operačné stavy kolena, udržiavanie DK v extenzii.

- Kolenná ortéza s aretovateľným kĺbom
Charakteristika: možnosť nastavenia rozsahu pohybu v kolennom kĺbe.
Indikácia: po úrazové a po operačné stavy v oblasti kolena.

- Stehenná ortéza
Indikácia: poranenie šliach stehenných svalov.

- Kolenná ortéza neoprénová zapínacia
- Kolenná ortéza neoprénová polonavliekacia
- Kolenná ortéza neoprénová navliekacia
- Kolenná ortéza gumotextilná
Indikácia: po úrazové a po operačné stavy, instabilita, gonartróza, genua valga, genua vara, genus recurvatum, uplatnenie v rehabilitácii, po zápalové a reumatické poškodenie kolena, synovitidy, osteochondrosis dissecans.

4.2.1 Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10022. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10024.

Charakteristika: Ortézy DK bandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov, elastických a penových materiálov. Ich úlohou je korekcia, stabilizácia, obmedzenie pohyblivosti až fixácia, náhrada stratenej nosnosti, alebo odľahčenie DK, substitúcia, vyrovnanie disproporcie v dĺžke DK.

- Členková ortéza
Indikácia: náhrada sadrového obväzu, prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.

- Plastová ortéza - vzor Sarmient
Charakteristika: ortéza s objímkou predkolenia prípadne stehna, možnosť aplikácie 14 dní po úraze, dostatočná fixácia, možnosť drenáže, preplachov, preväzov, možnosť zaťažovať DK bez použitia bariel, možnosť RHB, prepúšťa RTG žiarenie.
Indikácia: doliečovanie fraktúr a pseudoartróz stehna a predkolenia, patologické fraktúry.

- Abduktor palca plastový
Indikácia: hallux valgus, stavy po operácii.

- Stehenná ortéza
Indikácia: fraktúra femoris, cysty, osteotómia.

- Ortéza bedrového kĺbu vzor Spika (krátka po chodidlo alebo dlhá so zachytením chodidla)
Charakteristika: obmedzenie pohyblivosti resp. vylúčenie nežiadúcich pohybov, imobilizácia, po pridaní predkolennej objímky a strmeňa dôjde k odľahčeniu v oblasti stehna a bedrového kĺbu.
Indikácia: coxartróza, osteotómie panvy, po operačné stavy v oblasti coxy a proximálnej časti stehennej kosti - doliečenie RHB, pseudoartróza, patologické fraktúry.

- Abdukčný prístroj polohovací s kĺbom
Charakteristika: modifikácia Vavrdovho prístroja, poloha DK v "žabej polohe" - 90o v bedrových kĺboch a kolenách.
Indikácia: LCC, subluxácia bedrových kĺbov.

- Kolenná ortéza
Indikácia: po úrazové a po operačné stavy kolena vyžadujúce extenčné postavenie.

4.2.2 Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné

- Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
Indikácia: redresia osových výchyliek DK pri genua valga, vara u detí.

- Kolenná trojbodová ortéza pre genua valga a vara
Indikácia: spastické stavy DK, flekčné kontraktúry, DMO.

- Ortéza na chodidlo vzor Halle
Charakteristika: ohyb v členku, aktívny ťah prednej časti nohy, správne postavenie a upevnenie päty, dlaha pracuje na trojbodovom princípe.
Indikácia: PEC, DMO s postihnutím DK, pes varus, stav po operáciách.

- Ortéza objímková dynamická
Charakteristika: ortéza so sandálom z plastu, s ohybom v členku, s ťahom prednej časti nohy, fixáciou kolena.
Indikácia: spastické formy DMO.

- Redresná ortéza bez ohybu
Charakteristika: používa sa u detí na noc, fixuje nohu vo fyziologickej, prípadne prekorigovanej polohe.
Indikácia: pes planovalgus ťažšieho stupňa, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, PEC, DMO s postihnutím DK, spastické parézy, plégie, stav po operáciách.

4.2.3 Ortézy dolných končatín - nebandážneho typu - liečebné - na chodenie

- Členková ortéza vzor Malleolock
Indikácia: prevencia úrazov, po úrazové stavy mäkkých častí a kostí v oblasti členkového kĺbu (distorzie), doliečovanie fraktúr, po zápalové a po operačné stavy, Sudeck syndróm, artróza.

- Peroneálna dlaha (bez ohybu alebo s pružným ťahom)
Indikácia: laesio n. fibularis, parézy po NCPM.

- Kolenná ortéza objímková s kolenným uzáverom
Indikácia: fixácia kolenného kĺbu v stoji v extenzii, insuficiencia kolenného kĺbu, prepadávanie do flexie event. do extenzie.

- Abdukčný prístroj vzor Atlanta
Charakteristika: abdukcia DK v oblasti bedrových kĺbov v 45o uhle.
Indikácia: M. Perthes u malých detí ktoré nevedia chodiť na barlách, u starších detí na nočné polohovanie v abdukcii, po operačné stavy vyžadujúce abdukčné postavenie v bedrovom kĺbe.

- Extenčná ortéza vzor Thomas
Charakteristika: odľahčenie bedrového kĺbu, hmotnosť DK je prenesená na hrboľ sedacej kosti.
Indikácia: M. Perthes.

- Derotačný prístroj vzor Beckerova ortéza (jednostranný alebo obojstranný)
Charakteristika: na pevnom opasku sú pripevnené tyčky zo špeciálneho pružného materiálu /bovden/ prebiehajúce po vonkajšej strane DK až k plastovej ortéze nohy do ktorej sa upevní chodidlo pacienta, pružnosťou tyčiek sa dosahuje vytáčanie chodidla.
Indikácia: chôdza špičkami do vnútra u detí (DMO).

5. Ortézy horných končatín - bandážneho typu a nebandážneho typu - fixačné, redresné a dynamické

5.1 Ortézy horných končatín - bandážneho typu - liečebné - fixačné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky bandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10031. Pomôcky bandážneho typu kompenzačné 2x/rok, Kód: I10033.

Charakteristika: Ortézy HK bandážného typu sa vyrábajú z mäkkých materiálov (gumotextil, molitex, neoprén, koža), môžu byť s výstužou, alebo bez nej.

- Zápästná ortéza
Charakteristika: znehybnenie zápästného kĺbu, v niektorých prípadoch aj ako náhrada sadrového obväzu, tepelná izolácia.
Indikácia: poúrazové stavy, doliečovanie fraktúr, distorzie, tendovaginitídy, pozápalové stavy, artróza, osteoporóza.

- Prstová ortéza
Indikácia: poranenia prstov, artróza, artritída IP kĺbov, ochorenia šliach.

- Palcová ortéza
Indikácia: artróza, postihnutie väzov, pseudoartróza, artritída IP kĺbu.

- Lakťová ortéza
Charakteristika: stabilizácia a fixácia, môže byť s dlahami, bez dláh alebo so zapracovanou epicondylickou páskou.
Indikácia: po úrazové stavy, poranenia kĺbového púzdra, väzov, doliečovanie vnútrokĺbnych fraktúr, RA, artróza, dna, stavy po operáciách lakťa, kĺbny výpotok, epicondylitída.

- Lakťová ortéza s aretovateľným kĺbom
Charakteristika: nastaviteľný rozsah pohybu v lakťovom kĺbe F. – E.
Indikácia: po operačné a po úrazové stavy.

- Epicondylická páska
Charakteristika: zníženie ťahu svalov v mieste ich úponu.
Indikácia: epicondylitídy, tenisový lakeť, golfový lakeť.

- Ramenná ortéza
Charakteristika: pôsobí tepelne, zmierňuje bolesť, fixuje ramenný kĺb, čiastočná náhrada Desault obväzu.
Indikácia: po úrazové stavy, fraktúra hlavice ramennej kosti, natrhnutie svalov a šliach, stavy po luxáciách, po operačné stavy.

- Ramenná ortéza vzor Desault
Charakteristika: znehybnenie ramenného klbu v základnom postavení, ako náhrada Desault obväzu.
Indikácia: poúrazové stavy, fraktúry, ruptúry svalov, šliach, luxácie, stavy po operáciách, pozápalové stavy.

- Závesná kapsa A a závesná kapsa B
Indikácia: paraparézy, plégie HK po úrazoch a NCPM, neuralgie, bolestivé rameno.

5.2.1 Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - fixačné

Úhrada poisťovňou: Pomôcky nebandážneho typu liečebné, pri zmene zdravotného stavu s odôvodnením lekára, inak 1x/rok, Kód: I10032. Pomôcky nebandážneho typu kompenzačné 1x/rok, Kód: I10034.

Charakteristika: Ortézy HK nebandážneho typu sa vyrábajú z laminátu, nízkoteplotného a vysokoteplotného plastu, s kombináciou ľahkých kovov. Ich úlohou je zlepšenie prípadne obmedzenie pohybu, redresia, odľahčenie, náhrada svalovej a šľachovej činnosti a kostnej nosnosti. K ortézam HK nebandážneho typu z NT plastu doporučujeme bandážnu pomôcku - Záves I10033.

- Palcová ortéza
Indikácia: artróza CMC kĺbu, poškodenie väzov, distorzia, hypermobilita, pseudoartróza, ixácia tzv. volejbalového palca, artritída drobných kĺbov, stav po fraktúre kostí palca a CMC.

- Zápästná ortéza
Indikácia: malformácie, stavy po NCPM, DMO, poruchy periférnych nervov (n. radialis, paréza n. medianus), syndróm carpálneho tunela, osteoporóza, artróza, RA a pozápalové procesy, pooperačné stavy, poúrazové stavy, poškodenie väzov a šliach (distorzie a fraktúry).

- Lakťová ortéza
Indikácia: po úrazové stavy, vrodené malformácie, lekčné kontraktúry, artrotické stavy, MTS.

- Thorakoabdukčná ramenná ortéza
Charakteristika: fixácia ramena v abdukčnom postavení, s možnosťou nastavenia uhla abdukcie.
Indikácia: pooperačné stavy v ramennom kĺbe vyžadujúce abdukčné postavenie (osteosyntéza, akromio a artro plastika, synovektómia, artrolýza a Sudeck dystrophia).

- Prstová ortéza
Indikácia: stav po fraktúrach v oblasti prstov, distorzie v oblasti IP kĺbov, deformity kĺbov pri reumatickej artritíde.

5.2.2 Ortézy horných končatín - nebandážneho typu - liečebné - redresné a dynamické

- Ortéza ruky – vejár
Charakteristika: redresia dlane a prstov do extenzie.
Indikácia: spastická lexia dlane a prstov, stavy po NCPM, poúrazové stavy, Volcman contractura, poškodenie periférnych nervov, DMO.

- Ortéza prstová aktívna pri lézií šliach
Indikácia: deviácie prstov pri reumatickej horúčke, poúrazové, pooperačné a pozápalové stavy, spastické kontraktúry (NCPM, DMO), popáleniny, nervovo – cievne lézie.

- Lakťová ortéza s ohybom
Indikácia: lekčné kontraktúry v lakťovom kĺbe, zväčšenie extenzie.

- Ortéza prstová dynamická
Indikácia: nervovo – cievne lézie, poúrazové stavy, stavy po operácií šliach.

- Ortéza so zachytením ruky a predlaktia – palec v opozícií
Indikácia: fixácia prstov a RC kĺbu v extenzii s opozíciou palca pri spastickom drápovitom, alebo lekčnom postavení prstov s lexiou v RC kĺbe pri lekčných kontraktúrach, DMO, poúrazové stavy, stavy po NCPM, poškodenie periférnych nervov.

6. Protézy - dolných končatín a horných končatín

6.1 Protézy dolných končatín

Charakteristika: Protézy DK môžu byť klasické exoskeletárne, vyrábajú sa z materiálov: koža, drevo, laminát, alebo modulárne endoskeletárne s použitím plastických hmôt, živíc, silikónu, karbonových vlákien, tubulárneho skeletu, viacosých kĎbov a dynamického chodidla. Ide o funkčnú aj kozmetickú náhradu dolných končatín.
Pacient má nárok na - opravy protézy 1x/rok a úpravy protézy 2x/rok.

- Protéza DK - privykacia I10041
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.

- Protéza DK – prvé definitívne vyhotovenie I10042
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.

- Protéza DK – štandardná endoskeletárna opakované deifnitívne vyhotovenie I10043
Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Sú to moderné, ľahké a kozmeticky dobre vyzerajúce, elegantné protézy vyznačujúce sa bezpečnou chôdzou, držiace na kýpti za pomoci podtlaku, plnokontaktného lôžka s prípadným použitím závesného aparátu s individuálne vyhotovenou objímkou s použitím modulárnych dielcov.

- Protéza DK endoskeletárna predkolenná so stehennou objímkou
- Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná modulárna
- Protéza endoskeletárna na exartikuláciu v bedrovom kĺbe vzor. Canada
- Protéza DK endoskeletárna štandardná stehenná s kozmetikou
- Protéza DK endoskeletárna protézový prístroj

6.2 Protézy horných končatín

Charakteristika: Na výrobu protéz HK používame klasické materiály: koža, drevo, kov, laminát, alebo novšie materiály: živice, tubulárne dielce. U protéz je možné vymeniť dlaň za pracovné násadce. Vo všeobecnosti delíme protézy na:
- kozmetické (laminátové, kožené, modulárne)
- ťahové (laminátové, kožené, modulárne)
- myoelektrické (s vonkajším zdrojom energie)

Pacient má nárok na - opravy protézy 1x/rok a úpravy protézy 2x/rok.

- Protéza HK – privykacia I10049
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa len novoamputovaným.

- Protéza HK – prvé definitívne vyhotovenie I10050
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1 ks. Predpisuje sa po vyformovaní a stabilizácii kýpťa.

- Protéza HK – štandardná endoskeletárna opakované definitívne vyhotovenie

Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov. Ľahká stavebnicová protéza s možnosťou výmeny jednotlivých dielcov s dobrým kozmetickým vzhľadom.

- Protéza HK – štandardná exoskeletárna opakované deinitívne vyhotovenie

Charakteristika: Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/3 roky. Použité sú klasické materiály, s možnosťou výmeny dlane za pracovné násadce.

- Protéza HK – špeciálna I10053
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára.

- Protéza HK pre poistencov do 18 rokov opakované deinitívne vyhotovenie I10054
Charakteristika: Úhrada poisťovňou 1x/rok.

- Protéza HK s vonkajším zdrojom energie I10055
Charakteristika: : Úhrada poisťovňou po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1x/5 rokov, podlieha schváleniu revízneho lekára. Do tejto skupiny zaraďujeme myoelektrické protézy.


Novinky

ONLINE objednávanie je opäť spustené.

Prijmeme dvoch lekárov so špecializáciou v ortopédii, v ortopedickej protetike. K dispozícii je služobný byt. Podmienky pri osobnom pohovore.

Výmenné lístky

Od 1. apríla 2013 je v platnosti novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá hovorí o opätovnom zavedení odporúčaní od všeobecného lekára.
Dovoľujeme si preto požiadať našich pacientov, ktorí ku nám prichádzajú na prvé vyšetrenie alebo s novými, doposiaľ u nás neliečenými zdravotnými problémami resp. po dlhšej dobe, aby si priniesli výmenný lístok od svojho všeobecného lekára.

Nová služba - HIRO 3.0 - LASER IV. generácie


11.11.2011 - spustená nová webstránka


Merné miesta

Odoberanie mier na ortopedické pomôcky našimi technikmi:
Ružomberok - Po 9:00 - 12:30, Ut 10:00 - 12:30, St 11:00 - 13:00 a Št od 9:00 - 12:30
Žiar nad Hronom - Ut 9:00 - 12:30
Bojnice (Prievidza) - nepárny týždeň Ut 10:00 - 12:30
Levice - Str 9:00-12:00
Nová Baňa - raz mesačne 2. Utorok v mesiaci
Brezno Po a Št 9.00 – 12.30
Lučenec každý párny týždeň Ut 9.30 – 12.30
Merné miesta sa nachádzajú vždy v nemocnici. Bližšie informácie: 0905 948 981


O firme
developed by LEGUS technology