Loading...

Ortotech
Ortotech

ORTOTECH

Ortopedická obuv

Topánky

  • Ortopedická obuv celoročná pre pacientov do 18 rokov
  • Ortopedická obuv zimná pre pacientov do 18 rokov
  • Ortopedická obuv letná pre pacientov do 18 rokov


Pacient hradí: 16,60 €
Úhrada poisťovňou: 2x/rok,
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre deti s trojkombináciou postihnutí: PEC, pedes planovalgi, pes varus, pes calcaneus, pes adductus, DMO, osové výchylky kolien a členkov mierneho, stredného a ťažkého stupňa, vybočenie prstov, vybočenie priehlavkových kostí.

 

  • Ortopedická obuv celá
  • Ortopedická obuv polovičná


Pacient hradí: 23,24 €
Úhrada poisťovňou: 1x/rok
Kód: I10000

Indikácia: Obuv je určená pre dospelých s trojkombináciou postihnutí: pedes plani et transversoplani, Godunov III, halluces valgi, digiti mallei, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 2 cm, clavus, defekty chodidla (hlavne u diabetikov), amputácie článkov prstov.

 


Ortopedické vložky pre pacientov nad 18 rokov

Pacient hradí: 3,32 €
Úhrada poisťovňou u pacientov do 18 rokov: 2x/rok
Kód: I10008. Nad 18 rokov 1x/rok
Kód: I10007

Charakteristika: Ortopedické vložky sú vyrobené z hygienicky ľahko udržiavateľného materiálu (korkfant, colorfoan, plast, styropor). Podopierajú pozdĺžnu klenbu, po pridaní metatarzálnej peloty aj priečnu klenbu nohy, odľahčujú, tlmia nárazy, vyrovnávajú skráteniny DK, korigujú valgozitu event. varozitu nohy. Je potrebná aplikácia s postupným návykom. Vyrábajú sa veľkosti 14-30.

Indikácia: pedes plani et transversoplani, calcar calcanei, skrížené prsty, skráteniny DK do 1,5 cm, pedes planovalgi.Výroba idividuálnych ortopedických vložiek pomocou skenovania - merné podklady odoberané za pomoci skenera

  • vyhodnotené počítačovou metódou
  • vložky sú vyrobené špeciálnym frézovacím strojom
  • základným predpokladom pre konštrukciu vložky pedcad je detailná diagnóza. Merné údaje sa získajú zo statického odtlačku nohy analogicky alebo digitálne automatizovaným 2D - meracím systémom SCANPED

Fotogaléria

ORTOTECH

Merací systém SCANPED

ORTOTECH

Ortopedické vložky

Ambulancie ORTOREHA
1. Ambulancia ortopedická
2. Ambulancia ortopedická
3. Ambulancia ortopedická
Ambulancia ortopedicko-protetická
Ambulancia FBLR - rehabilitačná
ORTOTECH
Protézy
Ortopedická obuv
Ortézy bandážne
Ortézy nebandážne
Merné miesta
Merné miesta
Žiar nad Hronom

Kontakt: 0905 948 981

Všeobecná nemocnica
Sládkovičova 11
965 37 Žiar nad Hronom

miestnosť vedľa LSPP pre dospelých (-1 podlažie)


Nájdi na mape
Brezno

Štvrtok 9.00 – 12.30

Kontakt: 0905 948 981

Nemocnica s poliklinikou
Banisko 273/1
977 42  Brezno

bližšie určenie: operačný trakt – prízemie


Nájdi na mape
Lučenec

Kontakt: 0905 948 981

Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Námestie republiky 15
Lučenec


Nájdi na mape
Banská Štiavnica

Utotork 9:00 - 13:30

Kontakt: 0905 948 981

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom,
prevádzka Banská Štiavnica
Bratská 17
969 01 Banská Štiavnica
2. nadzemné podlažie, miestnosť č. 118
Nájdi na mape

Copyright © 2015: ORTOTECH - ortopedická ambulancia a výrobca ortopedických pomôcok na mieru